Our feed

อยากขายต้องได้ขาย! Instagram Shop เพิ่มสิทธิ์ให้ครีเอเตอร์ และธุรกิจขนาดเล็ก ขายสินค้าใน IG ได้มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเทียนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด E-commerce, นักดนตรีลองขายสินค้า บล็อกเกอร์อาหารที่ขยับขยายมาขายสินค้าเครื่องครัว นักบัญชีหรือครีเอเตอร์ที่มีสินค้าผ่านเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น บัญชีต้องเป็นโปรไฟล์ธุรกิจ ที่ตรงตามนโยบายของ IG และเป็นสินค้าที่จับต้องได้ ก็สามารถใช้แท็กช้อปปิ้ง เพื่อพาลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของตนเพื่อปิดการขายได้เลยครับ
.
เริ่มใช้ได้ในวันที่ 9 ก.ค. นี้นะครับ ใครมีสินค้าดี เตรียมปล่อยของได้เลยครับ!
News