Our feed

ยิ่งเฉพาะเรื่องเศร้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรารัก และผูกพัน อย่าง “สัตว์เลี้ยง” เมื่อถึงอายุขัย การจากลานั้นยากเกินจะทำใจเสมอ PET MASTER จึงเป็นผู้ให้บริการเยียวยาความเศร้าของคนเลี้ยงสัตว์ ด้วยบริการฌาปนกิจส

ยิ่งเฉพาะเรื่องเศร้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรารัก และผูกพัน อย่าง “สัตว์เลี้ยง” เมื่อถึงอายุขัย การจากลานั้นยากเกินจะทำใจเสมอ PET MASTER จึงเป็นผู้ให้บริการเยียวยาความเศร้าของคนเลี้ยงสัตว์ ด้วยบริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เพื่อส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุด

โดยทางทีมได้รับโจทย์จาก PET MASTER ที่ต้องการสื่อสาร Message นี้ผ่าน Facebook Content โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม Engagement

ทำให้พวกเราเริ่ม Review ตัวเพจของ PET MASTER และศึกษาพฤติกรรมของ Pet Lover อย่างจริงจัง จนพบว่า Content จากเพจ PET MASTER แต่เดิม Mood & Tone ค่อนข้างไปในทางโศกเศร้า ซึ่งขัดกับพฤติกรรมของ Pet Lover ที่ไม่ชอบภาพสัตว์เลี้ยงที่ดูแล้วเศร้าหมอง

ทางทีมจึงได้วางแผน Redesign ภาพลักษณ์ของเพจใหม่! ให้เป็น Mood & Tone ที่ดูสดใส อบอุ่นขึ้น เช่นภาพน้องหมา น้องแมว ที่น่ารักสดใส พร้อมการนำเสนอ Content ที่ให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีที่สุด เพราะถึงแม้การจากลาจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราจะจากลาด้วยความทรงจำดีๆ “THE BEST TILL THE FINAL REST” ดูแลให้ดีที่สุดจนถึงวาระสุดท้าย

ผลตอบรับวัดผลได้จากยอด Organic Reach และ Engagement ที่สูงกว่าเดิมถึง 400% อันเนื่องมาจากการที่เราปรับแพลน Content การเล่าเรื่องแบบใหม่ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายคือ Pet Lover นั่นเองล่ะครับ
Cases