Our feed

ให้ทำในสิ่งที่ถนัด จากตัวตนจริงๆ รู้จักกับ “TIPS” เครื่องมือบริหารคน เพื่อรับมือโลกดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์

ผมมีโอกาสได้ฟังสัมมนาในหัวข้อ What talents drive (digital) innovation economy? บรรยายโดย Dr. Detlef Reis Founder and Chief Ideator of Thinkergy ในงาน Bangkok Design Week 2020 มาครับ ซึ่งเขาคิดค้นเครื่องมือบริหารคนที่มีชื่อว่า “TIPS” เป็นอักษรย่อที่จำแนกคนทำงานออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. Theories (นักทฤษฎี) 2. Ideas (นักคิดสร้างสรรค์) 3. People (นักบริหารคน) และ 4. Systems (นักวางกฏเกณฑ์) ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากทีเดียวครับ

TIPS เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Know How ใช้สำรวจความถนัดของคนดิจิทัล เพื่อรับมือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย โดยในปี 2000-2019 ที่ผ่านมา Dr. Detlef สรุป 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ Speed / Change / Complexity / Risk / Surprise อีกทั้งปี 2020-2045 จะไวยิ่งกว่านี้อีก ทั้ง AI, Robot ที่เข้ามา นี่ยังไม่นับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนแต่ละ GEN ที่ทั้งความคิด การใช้ชีวิต การทำงาน ที่แตกต่างกัน ทั้งหมดส่งผลให้การทำงานต่อไปนี้ “จะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว” คนมีความสามารถหรือคนเก่งอาจไม่ตอบโจทย์เสมอไป แต่คนทำงานดิจิทัลยุคใหม่ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจน ปรับตัวได้ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และเครื่องมือ TIPS นี่แหละครับ จะช่วยคัดเลือกคนจากความถนัดจริงๆ โดยแบ่งคนออกเป็น 4 ประเภทดังที่กล่าวไป คือ Theories (นักทฤษฎี) Ideas (นักคิดสร้างสรรค์) People (นักบริหารคน) และ Systems (นักวางกฏเกณฑ์) ซึ่งทั้ง 4 แบบสามารถผสมรวมกันได้ เช่น คุณถนัดทั้ง Theories และ Idea ก็สามารถเป็น Conceptualizer ได้ อีกทั้งยังลงลึกถึงสไตล์การทำงานของแต่ละคน เช่น ชอบวางแผน หรือ ลงมือทำ, ตัดสินใจด้วยเหตุผล หรือ ด้วยความรู้สึก

โดยการวิเคราะห์ตัวตนนี้ จะทำให้เกิดการทำงานแบบ "Put the right man on the right job" โดยทุกคนไม่ต้องฝืนทำสิ่งที่ไม่ชอบเสมอไป เช่น บริษัทมีคนประเภท Ideas เยอะ ซึ่งอาจไม่ถนัดความเป็น System อาจจะจ้างคนที่เก่ง System มาช่วยเหลือ เพื่อให้นัก Idea เลี่ยงการทำในสิ่งที่ไม่ถนัด เพื่อโฟกัสงานได้เต็มที่

ซึ่งถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIPS ลองศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ http://www.thinkergy.com/methods/tips/

อย่างที่ Dr. Detlef Reis ได้กล่าวไว้ว่า โลกนี้เปลี่ยนไปไวมากจริงๆ สิ่งที่เคย Success ในอดีต อาจไม่ใช่อีกแล้วในอนาคต ทำให้คนดิจิทัลอย่างเราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมอัปเดตเทรนด์อยู่เสมอ ไม่ว่าโลกดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงแค่ไหน เราก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
News